ALLMÄNNA VILLKOR


Tjänsterna
www.frujanssonskurser.se tillhandahålls av företaget Fru Jansson, (Beatrice Jansson) organisationsnummer 650611-1043, adress Bastugatan 2, 118 20 Stockholm. E-postadress: info@frujanssonskurser.se

Fru Jansson erbjuder tjänster för privatpersoner som får tillgång att streama de onlinekurser som finns distribuerade på hemsidan www.frujanssonskurser.se. Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och Fru jansson gällande användningen av tjänsterna. Genom att du aktiverar ett konto godkänner du att du blir bunden av dessa användarvillkor.


Åldersgräns
För att användarvillkoren ska bli godkända måste du vara minst 18 år gammal.


Kundkonto
För att få tillgång till tjänsterna krävs att du skapar ett kundkonto med en giltig och fungerande e-postadress. Du har ansvaret att uppdatera din e-postadress vid behov. Du har tillgång till kursmaterialet så länge som kursen finns aktiv på www.frujanssonskurser.se


Tekniska förutsättningar av tjänsterna
Tjänsterna du köpt på www.frujanssonskurser.se är tillgängliga sju dagar i veckan, dygnet runt, året runt. Vi ger inga garantier ifall det skulle bli ett avbrott i tjänsten, t ex överbelastning, nätverksfel, andra kommunikationsfel eller felhantering av dig som kund eller fel på din utrustning.

Fru Jansson ska ges möjlighet att rätta till brister eller avbrott i tjänsten. Fru Jansson har också rätt att stänga av tjänsten vid service eller uppgraderingar. Fru Jansson förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan.

Internet
Tjänsterna kräver att du har uppkoppling till internet. Du har själv ansvar för att din internetkoppling fungerar och för de kostnader som uppstår i användandet.


Kundens ansvar
När du köper en tjänst hos www.frujanssonskurser.se är det du personligen som har tillgång till materialet. Du får inte på något sätt sprida vidare innehållet till andra eller dela ditt lösenord. Du ska bevara ditt lösenord på ett säkert sätt.


Uppsägning
Om du bryter mot dessa användarvillkor har Fru Jansson rätt att stänga av dig omedelbart från tjänsterna och därmed stänga av ditt konto så du längre inte kan använda de kurser du köpt samt för nya köp. Bryter du mot användarvillkoren kan det medföra att du blir skadeståndsskyldig.


Reklamation
Om något fel uppstår eller du inte kan streama en kurs du köpt, kan du kontakta oss på info@frujanssonskurser.se och göra en reklamation. 


Åtagande och rättigheter
Fru Jansson tillhandahåller onlinekurserna i befintligt skick. Kunden (användaren) är införstådd att innehållet och utbudet av onlinekurser kan komma att ändras utan någon förvarning.

Fru Jansson ha rätt att kommunicera med dig via den mailadress du uppgett avseende förändringar, erbjudanden eller andra aktiviteter som är kopplade till Fru Janssons tjänster.

Fru Jansson äger rätten att helt eller delvis att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till en annan enligt dessa användarvillkor.


Ägarskap och innehåll
Webbsidan frujanssonskurser.se innehåller texter, information, mjukvara, fotografier, videor, musik samt annat material och tjänster.
Du har inte tillåtelse att
• Återpublicera innehållet, ej heller sälja, hyra ut eller upplåta underlicens
• Bearbeta, duplicera, kopiera eller på annat sätt modifiera innehållet
• Visa innehållet offentligt
Du får inte kopiera, låna ut, sprida kurserna eller annat material vidare inte ens för privat bruk. Du får heller inte uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller dessa användarvillkor.

Genom att använda materialet på frujanssonskurser.se, godkänner Du att innehållet är skyddat av Upphovsrättslagen (samt skyddet av immateriella rättigheter) och att dessa rättigheter gäller i alla nu existerande, och även i framtiden utvecklade, medier.

Om du upptäcker eller misstänker att någon använder ditt användarkonto ska du genast meddela Fru Jansson detta samt ändra ditt lösenord omedelbart.

Du äger inte rätten att överlåta dina rättigheter och skyldigheter till någon annan enligt dessa användarvillkor utan Fru Janssons tillåtelse.

Ansvarsfriskrivning
Denna webbsidas utseende och tjänster kan komma att förändras. Sidan kan även innehålla felaktigheter och skrivfel. Du förstår och godkänner härmed att Fru Janssons Kurser inte kan hållas ansvarig för någon direkt, indirekt, oförutsedd och/eller påföljande skada, inklusive förlorad inkomst eller förväntad vinst, förlorad goodwill och kundkrets och/eller dataförlust orsakad av användandet – eller begränsningen att använda – denna webbsida. Du godkänner att din enda lösning vid eventuellt missnöje med denna webbtjänst, är att sluta använda den.

Personuppgifter
Fru Jansson behandlar personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy. Genom att du startar ett kundkonto så godkänner du villkoren för tjänsterna vilket betyder att du samtycker till att Fru Jansson behandlar dina kontaktuppgifter och e-postadress.

Cookies
Fru Jansson använder Cookies i sina tjänster på webbplatsen www.frujanssonskurser.se.  En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Informationen använder vi för att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse och för att ge dig tillgång till vissa funktioner. Vissa cookies är endast tillfälliga och försvinner när du stänger av webbläsaren. Den andra typen av cookies sparas som en fil på din dator under en längre tid och används när du besöker oss i gen. Vi sparar inte i dagsläget någon personlig information via cookies och kan därför inte spåra våra besökare.

Registrerade användare på www.frujanssonskurser.se samtycker till användningen av cookies.

Du kan stänga av cookies i din webbläsare och även ställa in din webbläsare så att du får en fråga varje gång du besöker en sida. Du hittar mer information om hur du gör detta i din webbläsares inställningar. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.


Ombearbetning av användarvillkor
Dessa användarvillkor kan komma att ombearbetas. Förändrade användarvillkor gäller från det datum de publiceras. Vänligen återbesök denna sida regelbundet, för att förvissa dig om att du tagit del av den relevanta versionen.